Lapas

trešdiena, 2013. gada 18. septembris

Soli pa solim virzamies darba ar jaunatni sakārtošanā Vecumnieku novadā.

Pēdējā mēneša laikā paralēli daudziem darbiem domāju arī par darba ar jaunatni nepieciešamību un pamatošanu. Tas neatbildētais jautājums ir par jaunatnes lietu speciālista nepieciešamību. Jautāju padomu arī tuvākajiem kolēģiem. Patlaban vēl norit Vecumnieku novada Domes konkurss par sabiedrisko attiecību speciālista amatu. Pretendentu izvērtēšanā tuvojas finišam. Tomēr jautājums par jaunatnes lietu speciālista pienākumu pievienošanu šim amatam ir uzvirmojis. No kolēģiem biedrībā "Stelpīte" ir aicinājums par jaunatnes lietu koordinatora štata vietas izveidi. Arī es uzskatu, ka jaunatnes lietas novadā būtu jāvirza atsevišķam speciālistam. Tomēr šajā situācijā piekritīšu Vecumnieku novada Domes Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas vadītājai - būtu nekorekti spēles vidū mainīt noteikumus, jo esošie pretendenti ir pieteikušies uz esošajiem noteikumiem. Tomēr šīs jautājums joprojām paliks aktuāls.

Tālāk manas pārdomas par jaunatnes lietu speciālista nepieciešamību.

No savas puses vēlos uzsvērt, ka mums būtu jādiskutē par jaunatnes lietu speciālista amata vietu. Šeit neder koordinators, atbildīgais, vai kas tamlīdzīgs. Valsts līmenī ir nodefinētas lietas un sakārtots šis jautājums. Jaunatnes likumā ir pateikts, ja jaunatnes lietu speciālists plāno, veic un koordinē darbu ar jaunatni. Koordinēšanas funkcija ir tikai viena no daļām.

Kādēļ Vecumnieku novadā ir nepieciešams jaunatnes lietu speciālists?

Darbs ar jaunatni ir prioritāte ne tikai Eiropā, bet nu arī Latvijā. Ir virkne problēmjautājumu ar kuriem nekavējoties ir jāsāk strādāt. Jo ilgāk notiek vilcināšanās, jo problemātiskāk būs novērst radušās sekas. Par Eiropas redzējumu un prioritātēm var iepazīties Eriopas jaunatnes stratēģijā.

Būtisks pamatojums jaunatnes lietu speciālista nepieciešamībai ir arī Jaunatnes likums. Tā 5.pants. Pašvaldības kompetence jaunatnes politikas nozarē nosaka: (1) Pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni.

Vecumnieku novada dome ir apstiprinājusi Vecumnieku novada jaunatnes politikas attīstības stratēģiju, kas arī ir jaunatnes politikas plānošanas dokumens mūsu novadā. Šajā dokumentā ir ietverta arī institucionālā sistēma. Jautājums - kādēļ netiek pildīti pašu pieņemtie lēmumi. Vai nesanāk tā, ka vairumu lietu darām ķeksīša pēc, jo to prasa kāda augstāka iestāde? Ja likums prasa stratēģiju -izstrādājam un apstiprinam, nav jau būtiski vai kāds šo stratēģiju arī īsteno. Ja likums prasa pašvaldībā noteikt atbildīgo personu darbam ar jaunati - nosakām, apvienojam un pievienojam. Nav jau svarīgi vai tiks paveikts nepieciešamais. Rodas vēl viens būtisks jautājums - kādu piemēru mēs rādam jauniešiem? Var taču doties uz skolu ķeksīša pēc. Kādēļ vēl būtu jāmācās? Var taču aiziet uz darbu ķeksīša pēc. Kādēļ rauties melnās miesās? Tā nu mēs nonākam pie sasistas siles. Jauniešiem nerūp savs dzimtais novads, Latvija. Netiek veidoti uzņēmumi, attīstīta darbība. Jauniešu līdzdalība ir ļoti zema. Tiek meklēts vieglākais ceļš. Vai mums ir tiesības ko pārmest?

Ko jaunatnes lietu speciālists darīs? Jaunatnes lietu speciālista profesijas standarā ir uzskaitīti desmit pienākumi un tam pakārtoti uzdevumi. Esmu pārliecināts, ka tas nav maz, jo īpaši lūkojoties uz realitāti mūsu novadā. Ir skumji kalusīties runās, ka jaunatnes lietu speciālistam nebūs ko darīt. Kādēļ tik izmisīgi meklē pamatojumu jaunatnes lietu speciālista nepieciešamībai? Iespējams vajadzētu šādi meklēt nepieciešamību arī citiem amatiem novadā!

18. septembrī noritēja kārtējā Vecumnieku novada Domes Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde. Būtiskākais jautājums bija saistīts ar Vecumnieku novada Jaunatnes iniciatīvu centra "ACTIVE" darbības nodrošināšanu. Jau kopš tā izveidošanas tas ir bijis kā pamatīgas zobu sāpes. Un tas iemesls ir saistīts ar izpratnes trūkumu. Patlaban centra darbību nodrošina biedrība "Jaunatne smaidam", precīzāk būtu teikt pagātnes formā. Organizācijas resursi ir izsmelti. Līdz pagājušā gada nogalei darbojās apsaimniekošanas līgums.  Savukārt mūsu iniciatīvu par centra darbības nodrošināšanas funkciju deleģēšanu nevalstiskajām organizācijām jau vairākkārtēji nav guvusi atbalstu.
Pēdējā komitejas sēdē bija vērojams būtisks pavērsiens ne tikai šī centra nākotnē, bet arī domes sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Lai risinātu jautājumu par jauniešu centriem ne tikai Bārbelē, bet arī citos novada pagastos taps koncepcija. Tas izstrādē varēs iesaistīties arī nevalstiskās organizācijas. Komitejas sēdē uzsvēru, ka ir būtiski jauniešu centru darbības un attīstības koncepciju izstrādāt domes speciālistiem ciešā sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, kas ikdienā strādā ar jauniešiem. Nav jēgas no koncepcijas, kas tapusi domes kabinetos bez īsto darītāju līdzdalības. Nav arī jēgas no nevalstisko organizāciju izstrādātajām koncepcijām un vīzijām bez pašvaldības speciālistu un lēmumu pieņēmēju aktīvas līdzdalības. Ir pienācis laiks kvalitatīvai sadarbībai pēc kā tik ilgi jau alkst nevalstiskās organizācijas. Līdz šim nevalstiskās organizācijas kopā vai pa vienai aktualizēja dažādus jautājumus, tomēr ir izpalikusi īsta sadarbība kur rēķinās viens ar otru. No lūdzēju lomas nevalstiskās organizācijas vēlas kļūt par pilntiesīgiem sadarbības partneriem. Tad nu cerams uz jaunu un kvalitatīvu sadarbību.

trešdiena, 2013. gada 21. augusts

Darbs ar jaunatni - kā un kam tās būtu jādara?

21.08. nolēmu, pēc ilgāka pārtraukuma, piedalīties kādā no Vecumnieku novada domes sēdēm. Interesanta šķita izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas darba kārtība - trešais jautājums par jaunatnes darbu Vecumnieku novadā. Nojausmas par ko tad īsti tiks runāts nebija.
Izrādās, tika aktualizēts jautājums par jaunatnes lietu speciālista amata izveidi. Patlaban ir izsludināts konkurss sabiedrisko attiecību speciālista amata vietai domē, kas ietvers arī jaunatnes lietu speciālista pienākumus. Tomēr, pārliecība par šo pienākumu apvienošanas iespēju nav.
Sēdē izskanēja apgalvojums, ka darbs ar jaunatni ir lielākoties koordinatora un informatora pienākumi. Neskatoties uz pieejamo jaunatnes lietu speciālista profesijas standartu, izpratnes par darbu ar jaunatni nav. Joprojām nākas dzirdēt apgalvojumus, ka jaunatnes lietu speciālistam īsti nebūs ko tad darīt. Virkne deputātu bija pārliecināti, ka ar jauniešiem ir jāstrādā, bet nav ne jausmas kam tas būtu jādara un kas tieši būtu jādara. Pavīdēja arī viedoklis, ka pārāk daudz tiek izceltu viena sabiedrības daļa - jaunieši. Ja tiks izveidots jaunatnes lietu speciālista amats, tad jau drīz uz domi nāks arī pensionāri un prasīs savu speciālistu.
Tika runāts arī par Eiropas pieredzi jaunatnes darbā. Tomēr tas nepārliecināja visus. Drīzāk tika meklēti trūkumi, lai pierādītu, ka strādājot ar jauniešiem jauniešu bezdarbs nav samazinājies un arī citas sociālās problēmas ir saglabājušās.
Tika iemests arī akmenis biedrības "Jaunatne smaidam" dārziņā. Deputāts Mārtiņš Mediņš bija neizpratnē par starptautisko brīvprātīgo vaļošanos. Tiek izmantoti pašvaldības resursi, kā elektrība un telpas jaunatnes iniciatīvu centrā. Biedrībām vajag vairāk ko darīt sabiedrības labā, lai visa sabiedrība gūtu labumu. Savādāk tās nes tikai zaudējumus.
Šāds viedoklis ir saistīts tikai un vienīgi ar neinformētību un izpratnes trūkumu. Neviens neskaita tās stundas ko mēs, kā biedrības "Jaunatne smaidam" biedri, pavadām strādājot ar jauniešiem nesaņemot par to atalgojumu. Neviens neskaita tos nobraukums kilometrus mērojot ceļu uz nodarbībām. Tiek plānotas aktivitātes, rakstīti projekti tautastērpu iegādei deju kolektīviem. Vairāk kā gadu vadam bez atlīdzības jaunatnes iniciatīvu centru Bārbeles pagastā. Mums tie nav zaudējumi, mēs gūstam pieredzi un dodam iespējas jauniešiem. Cerams arī vietējā līmenī kādreiz to novērtēs.
Pozitivais šajā sēdē bija tas, ka ir vēlme diskutēt. Meklēsim arvien jaunus argumentus darba ar jaunatni nepieciešamībai Vecumnieku novadā.

pirmdiena, 2013. gada 6. maijs

Tiek veidota folkloras kopa Vecumnieku novadā!

Svētdien, 5. maijā plkst. 15:00 Vecumnieku novada Bārbeles pagastā jaunatnes iniciatīvu centra "ACTIVE" telpās notika tikšanās folkloras cienītājiem. Tikšanās mērķis bija diskutēt par folkloras kopas izveidi Vecumnieku novadā. Idejas iniciatore ir Latvijas Folkloras biedrības mārketinga speciāliste, folkloras kopas "Grodi" dalībniece, nu jau arī mūsu novadniece - Irita Vimba. Pie kopīgas tējas tases tika ieskandinātas kokles un gūts priekšstats par dziedāšanu. Vistuvākais mērķis ir vasaras saulgriežu ielīgošana saskaņā ar senču tradīcijām jau 21. jūnijā. Nākamā tikšanās notiks svētdien, 12. maijā plkst, 15:00 Bārbelē jaunatnes iniciatīvu centra "ACTIVE" telpās. aicināts ikviens interesents pievienoties mūsu pulkam. Sīkāka informācija: Renārs Manuilovs, 28663569.

trešdiena, 2013. gada 13. februāris

Par vizuālo identitāti un politisko karjeru.

Atbilde uz  Zaļo un Zemnieku Savienības Vecumnieku novada nodaļas iepriekšējo pašvaldību vēlēšanu kolēģa Jāna Kovala 13.02.2013. vēstuli.
Veidojot Visu Latvijai! - Tēvzemei un Brīvībai Bauskas nodaļas Vecumnieku novada iniciatīvas grupas lapu sociālajā portālā http://www.draugiem.lv tika izvēlēts brīvi pieejama adrese http://www.draugiem.lv/vecumniekiem. Šajā izvēlē nesaskatu pārkāpumus vai nekorektu rīcību, jo pirms tam pārbaudīju arī jau eksistējošas mājas lapas. LU aģentūras "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" datubāzē domēna vārds http://www.vecumniekiem.lv bija brīvi pieejams.
Jau savā blogā rakstīju par pieredzi startējot pašvaldību vēlēšanās 2009. gadā. Tā bija pirmā pieredze iepazīstot politiku, pašvaldības darbu, vēlēšanas un tikšanos ar vēlētājiem. Mana iniciatīva un aktīva līdzdalība bija atbilstoša manām zināšanām un kompetencēm. Pirms četriem gadiem es šo to zināju par darbu ar jaunatni. Viennozīmīgi, patlaban manas kompetences, zināšanas, prasmes un pieredze ir ievērojami bagātāka.
Lēmums par dalību 2013. gada pašvaldību vēlēšanās tika pieņemts balstoties uz vēlmi aktīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesā un pašvaldības attīstība ne tikai pirms vēlēšanām, bet arī ilgtermiņā. Mans mērķis nav nosodīt vai noniecināt paveikto un iesākto. Veidojot iniciatīvu grupas komandu vēlos piedāvāt jaunu domāšanu un jaunu pieeju. Tās jaunās lietas ir ilgtermiņa līdzdalība neatkarīgi no ievēlēšanas vai neievēlēšanas domē, atklātība un atbildība.
Arī turpmāk publiski tiks skaidroti uzdotie jautājumi, izskanējušie pārmetumi un komentāri. Tā būtiska daļa no atklātības un atbildības.

Ar cieņu,
Renārs Manuilovs

otrdiena, 2013. gada 29. janvāris

Domes darbā vairāk jāiesaistās jauniem cilvēkiem!

Labs aicinājums un pamudinājums ikvienam aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos. Šo aicinājumu pirmajā šā gada "Vecumnieku Novada Ziņas" izteica Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Rihards Melgailis.
Jau labu laiku prātā virmo ideja par dalību pašvaldību vēlēšanās. Pirms četriem gadiem startēju Vecumnieku novada domes vēlēšanās. Tā bija jauna un nebijusi pieredze. Analizējot tā brīža notikumus varu vien teikt, ka biju pamatīgs "zaļais gurķis". Un šajā gadījumā domāju "zaļais" nevis tādēļ, ka startēju Latvijas Zaļo un Zemnieku savienības sarakstā, bet gan pieredzes trūkuma dēļ. Diemžēl vai par laimi netiku ievēlēts jaunas domes sastāvā.
Pēc četriem mēnešiem ir otrās pašvaldību vēlēšanas dzīvojot nu jau labi iepazītajā  novadā. Kopīgi esam svinējuši svētkus, meklējuši risinājumus problēmām, strādājuši kopēja labuma vārda. Sistēma ir iestrādāta un ir daudz ideju novada izaugsmei. Jaunajai domei nebūs jāizgudro jauns velosipēds - atliks vien ātri lēkt tam virsū un doties jaunu izaicinājumu un novada izaugsmes virzienā. Aktīva darbība nevalstiskajās organizācijas neļāva novērsties no līdzdalības šos četrus gadus. Iespējams, bet visdrīzāk tā arī ir, esmu daudziem domes deputātiem apnicis ar nepārtrauktie iesniegumiem. Ko lai saka, esmu neatlaidīgs. Esmu pārliecināts par savu darbā ar jaunatni ideju aktualitāti un nepieciešamību. Līdz šim neviens nav mani pārliecinājies par pretējo. Esmu gatavs piekāpties, ja argumenti ir pietiekoši loģiski un reālistiski.
Vēlos veltīt laiku un enerģiju Vecumnieku novada izaugsmes meklēšanā. Šādu iespēju saskatu piedaloties pašvaldību vēlēšanās. Jā arī tu vēlies iesaistīties mūsu novada veidošanā pievienojies. Veidosim spēcīgu komandu dalībai pašvaldību vēlēšanās jaunā sarakstā politiskās partijas "Visu Latvijai - Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" ietvaros. Uz sazināšanos - 28663569; renars.manuilovs@gmail.com .

trešdiena, 2012. gada 10. oktobris

Klāt jaunākais JAUNATNE SMAIDAM informatīvais izdevums.

Ir klāt oktobris un esmu sagatavojis kārtējo biedrības "Jaunatne smaidam" ziņu lapu. Šoreiz par plānoto apmācību jauniešiem "Līdzdalības nakts" un aktualitātēm jaunatnes iniciatīvu centrā "ACTIVE" Bārbelē. Ir tapušas arī divas intervijas. Viena ar Inesi - valdes locekli un otra ar Mārci - aktīvu orientieristu. Neliela informācija arī par Ogres jauniešu viesošanos pie mums, kā arī par Vecumnieku novada skautu un gaidu vienību.
Jauku lasīšanu!
http://www.jaunatne-i.lv/files/JS%20zinas_oktobris_2012.pdf

piektdiena, 2012. gada 14. septembris

Stafetes kociņš ir nodots.

Šodien notika īpašs pasākums. Biedrība "Jaunatne smaidam" rīkoja konferenci "Jaunatnes politika - vietējā realitāte". Uz to bija aicināti visi Vecumnieku novada domes deputāti, jaunieši un tiek kas strādā ar jauniešiem. Ieradās 3 deputāti, 3 viesi no Bauskas novada, 3 NVO pārstāvji, 1 sociālais pedagogs un 16 jaunieši. Bilance ir apmierinoša. Pasākuma mērķis bija  informēt lēmumu pieņēmējus, aktīvos jauniešus, nevalstiskās organizācijas un jaunatnes darbā iesaistītās personas par jaunatnes politikas nozīmi kopējā novada attīstībā. Ielūkojoties darba ar jaunatni prioritātēs Eiropas un Latvijas dokumentos un stratēģijās mēģinājām veidot priekšstatu par darba ar jaunatni aktualitāti. 
Šo konferenci sāku ar nelielu uzrunu, kurā jaunatnes politikas īstenošanas iniciatīvu nodevu Vecumnieku novada domes rokās. Biedrība "Jaunatne smaidam" ar šo konferenci noslēdza jaunatnes politikas attīstības lobēšanu Vecumnieku novadā. Līdzšinējās aktivitātes ir prasījušas pārāk daudz resursu un spēku, kā rezultātā ir palicis novārtā reālais darbs ar jauniešiem. Ne man, ne biedrībai "Jaunatne smaidam" nebūtu jāiegulda finansējums jaunatnes politikas īstenošanai novadā. Turpmākā darbība jaunatnes politikas jomā Vecumnieku novadā būs tikai līdzdalība domes iniciētajās aktivitātēs. Mēs esam gatavi piedalīties kā eksperti jaunatnes politikā. tomēr mēs nebūsim tie, kas to īstenos bez deleģējuma un finansējuma.
Ne velti Jaunatnes likuma 5. pants nosaka pašvaldības kompetenci jaunatnes politikas nozarē. Šī panta pirmā daļa ir sekojoša: "Pašvaldība, pildot savas funkcijas, veic darbu ar jaunatni, ievērojot jaunatnes politikas pamatprincipus un valsts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība plāno darbu ar jaunatni, izstrādājot pašvaldības jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumentus. Pašvaldība nodrošina institucionālu sistēmu darbam ar jaunatni."
Konferences laikā izskanēja viedoklis, ka nav nepieciešams jaunatnes lietu speciālists - tas būs vien mākslīgi veidots koordinators darbam ar jauniešiem. Katrā pagastā var piesaistīt Eiropas brīvprātīgos, kas kopīgi ar mentoru atbalstu varētu īstenot virkni aktivitāšu - mācīties ģitārspēli, spēlēt spēles un teātri, dejot un tamlīdzīgi. 
Piekrītu, ka tas varētu palīdzēt darba ar jaunatni dažādošanai. Tomēr jaunatnes politika nav tikai brīvā laika aktivitātes, tā ir prioritāru problēmu definēšana darbā ar jaunatni, tā ir aktivitāšu ar pievienotās vērtības radīšanu. Jaunatnes politikai ir trīs dimensijas.
Ir naivi cerēt uz jaunatnes politikas attīstību no apakšas. Pārāk daudz jau ir nokavēts. Jaunieši paši neīstenos stratēģiskus mērķus jaunatnes politikā, kur nu vēl definēs tos. Ir nepieciešama profesionāļu līdzdalība. Valsts ir definējusi prioritātes jaunatnes politikas jomā un pašvaldībai īstenojot jaunatnes likuma prasības tās ir jārealizē dzīvē. Jo ilgāk mēs kavēsimies, jo tukšāki paliks novada pagasti. Vecumnieku novada jaunatnes politikas attīstības stratēģijā ir skaidri definēti darbības virzieni un konkrēti uzdevumi. Nav saprotams vien kādēļ ir nepieciešama mākslīga gaidīšana. Jo tieši šo gaidīšanu es uzskatu par mākslīgu veidojumu, nevis jaunatnes lietu speciālista štata vietas izveidi.
Konferences noslēgumā bija patiesi interesanta saruna ar jauniešiem un speciālistiem (deputātiem, sociālo pedagogu un NVO pārstāvjiem). Ir daudz jomu kurās būtu jāstrādā un kā atzina viens no deputātiem, ja viņi sasēstos šādā aplī noteiktu runātu par tām pašām problēmām. vienīgi atšķirība ir tajā, ka dzīves pieredze ļauj šīs problēmas veiksmīgāk risināt. Runājot par atkarībām un izglītības pamešanu novārtā akcentēju ka tas ietekmē mūs visus. Ja kāds lieto narkotikas vai alkoholu nākotnē tas var ietekmēt arī mani, šī cilvēka klasesbiedru. Jo tieši es ar saviem maksātajiem nodokļiem nodrošināšu viņa ārstēšanu no slimībām, ko izraisījušas šī narkotisko vielu vai alkohola lietošana. 
Mēs esam atbildīgi ne tikai par sevi, bet arī par mums apkārt esošajiem. Mēs nedrīkstam būt egoisti un vienaldzīgi.
Un noslēgumā vēlos izteikt pateicību visiem tiem jauniešiem un profesionāļiem, kas piedalījās šajā konferencē. Jo īpašs paldies Skaistkalnes vidusskolai un Misas vidusskolai.